ลงทะเบียนสมัครสมาชิกดอยตุง


 
 
   
 
 
   
         
 
 สิทธิประโยชน์ของลูกค้าสมาชิกดอยตุง

      การเป็นลูกค้าสมาชิกดอยตุง จะทำให้ลูกค้าสามารถ
สะสมคะแนนผ่านทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ดอยตุง
ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
รวมถึงสินค้าและบริการของธุรกิจเพื่อสังคมที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาทางเลือกในการ
ดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
      ยอดซื้อสินค้าและบริการทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
โดยเมื่อสะสมครบ 800 คะแนน สามารถแลกเป็นส่วนลดมูลค่า 100 บาท
ในการซื้อสินค้าและบริการของดอยตุงได้ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์
ร้านคาเฟ่ดอยตุง และร้านต้นไม้ดอยตุง นอกจากนี้ทางดอยตุงยังมอบ
สิทธิพิเศษอื่นๆ ให้กับลูกค้าสมาชิกตามเทศกาลต่างๆ