ลงทะเบียนสมัครสมาชิกดอยตุง


 
 
   
 
 
   
         
 
 สิทธิประโยชน์ของลูกค้าสมาชิกดอยตุง

                         การเป็นลูกค้าสมาชิกดอยตุง จะทำให้ลูกค้าสามารถสะสม
คะแนนผ่านทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ดอยตุงซึ่งเป็น
ผลิตผลจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)       อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์   รวมถึงสินค้าและ
บริการของธุรกิจเพื่อสังคมที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้การสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ในการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
                         ยอดซื้อสินค้าและบริการทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม
1 คะแนน โดยเมื่อสะสมครบ 800 คะแนน สามารถแลกเป็นส่วนลดมูลค่า
100 บาทในการซื้อสินค้าและบริการของดอยตุงได้ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์
ร้านคาเฟ่ดอยตุง และร้านต้นไม้ดอยตุง นอกจากนี้ทางดอยตุงยังมอบสิทธิ
พิเศษอื่นๆ ให้กับลูกค้าสมาชิกตามเทศกาลต่างๆ

หมายเหตุ: คะแนนสะสมมีอายุถึงสิ้นปีของปีถัดไป นับจากปีที่ซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้
ทางดอยตุงจะทำการประมวลคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปีปฏิทิน