ลงทะเบียนสมัครสมาชิกดอยตุง


 
 
   
 
 
   
         สิทธิประโยชน์ของลูกค้าสมาชิกดอยตุง

                         การเป็นลูกค้าสมาชิกดอยตุง จะทำให้ลูกค้าสามารถสะสม
คะแนนผ่านทุกยอดการซื้อสินค้าและบริการจากแบรนด์ดอยตุงซึ่งเป็น
ผลิตผลจากโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)       อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์   รวมถึงสินค้าและ
บริการของธุรกิจเพื่อสังคมที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้การสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ในการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
                         ยอดซื้อสินค้าและบริการทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม
1 คะแนน โดยเมื่อสะสมครบ 800 คะแนน สามารถแลกเป็นส่วนลดมูลค่า
100 บาทในการซื้อสินค้าและบริการของดอยตุงได้ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์
ร้านคาเฟ่ดอยตุง และร้านต้นไม้ดอยตุง นอกจากนี้ทางดอยตุงยังมอบสิทธิ
พิเศษอื่นๆ ให้กับลูกค้าสมาชิกตามเทศกาลต่างๆ

หมายเหตุ : คะแนนสะสมมีอายุถึงสิ้นปีของปีถัดไปนับจากปีที่ซื้อสินค้าและบริการ
ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถ้าลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์แลกคะแนน
ยอดคะแนนของการซื้อในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2561 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
User Picture

สมาชิกดอยตุง

 
 

คลิกที่นี่